Kisah Zainab Binti Jahsy

0
78

Zainab lahir di Mekah 33 tahun sebelum kenabian. Ia tumbuh ditengah tengah keluarga mulai, terhormat dan keturunan bangsawan. Saudara sepupunya adalah pemimpin orang orang terdahulu dan kemudian. Muhammad bin Abdullah. Kakek beliau sama Abdul Mutholib, pemimpin kaum Quraisy pada masanya. Saudaranya adalah pemegang panji perang pertama yang diusung dijalan Allah, dan salah seorang syuhada Abdullah bin Jahsy. Saudaranya yang lain adalah seorang pujangga islam Abu Ahmad bin Jahsy.

Semakin lama, keimanan semakin merasuk dalam dirinya, ia banyak belajar Al Qur’an dan Sunnah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Setelah orang-orang Quraisy mendengar kabar islam semakin menyebar, mereka melancarkan siksaan sejadinya kepada para sahabat Rosululloh SAW, termasuk zainab dan sejumlah wanita lainyya pun tak luput darinya.

Zainab menempati kedudukan yang tinggi diantara kaum wanita, karena ia adalah gua dan tempat berlindung bagi orang-orang miskin dan yang memerlukann uluran tangan. Beliau suka memberi baik uang maupun barang-barang. Ia adalah seorang ahli puasa dan shalat malam, yang selalu menangis dihadapan Allah, baik terhadap orang orang disekelilingnya. Seakan Allah mempersiapkan dirinya untuk menjadi Ummul Mukminin pada masa berikutnya.

Pernikahan Zainab Binti Jahsy

BACA JUGA : Begini Diet Ala Rasullulloh SAW

Sebelum Allah menikahkan Zainab dengan Rosululloh, sebelumnya Rosululloh sendiri yang menikahkan Zainab dengan pembantunya, ia adalah Zaid bin Haritsah.

Kehidupan suami istri keduana berlangsung hampir setahun. Setelah itu muncul perselisihan diantaranya yang membuat pernikahan ini hampa cinta dn kasih. Zaid mengadukan hal ini pada Rosululloh SAW lalu beliau berkata kepadanya “Pertahankan istrimu dan bertakalah kepada Allah”. Nabi menyarankan Zaid untuk mempertahankan Zainab, namun Allah berkehendak lain dan Allah mahakuasa atas urusan Nya. Allah menghendaki Zainap menjadi istri Rosululloh.

Celah antara Zaid dan Zainab semakin lebar, hingga kehidupan mereka berdua mengalami jalan yang buntu sehingga bercerai tidak bias dihindarkan. Perintah Allah pun datang. Ia mengizinkan Zainab dicerai dan mengizinkan Rosululloh untuk menikahinya.

Allah berfirman :”Dn ingatlah ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, ‘Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah’ sedangkan engkau menyembunyikan didalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal  Allah lebih berhak engaku takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri istri anak anak angkat mereka, apabila anak anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah pasti terjadi (Al Ahzab :37).

Seperti itulah cara Allah menjadikan Zainab sebagai salah satu Ummul Mukminin. Saat Zaid menceraikan Zainab dan habis masa iddahnya, Rosululloh menikahinya. Sehingga ia mendapat keutamaan terbesar didunia ini, ialah menjadi ibu orang orang mukmin.

Kedudukan Zainab Binti Jahsy

Zainab menempati kedudukan yang tinggi dihati Rosululloh setelah Aisyah. Untuk itulah ibunda Aisyah menuturkan tentangnya, “Diantara istri istri nabi, dialah (Zainab) yang menyamai kedudukanku”.  Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy tidak memiliki harta ataupun perhiasan dunia sedikitpun. Ia bekerja dengan tangannya sendiri. Ia menyamak dan melubangi kulit, setelah itu ia jual dan sedekahkan hasilnya dijalan Allah.

Kematian Zainab Binti Jahsy

Pada tahun 20 hijriyah, bertepatan dengan 641 masehi, Ummul Mukminin Zainab menghadap Allah. Ia selalu siap untuk pertemuan yang  berkah ini. Ibunda Aisyah berkata” Semoga Allah merahmati Zainab. Didunia ia memperoleh kemuliaan puncak yang tak tertandingi oleh kemuliaan apapun. Allah yang menikahkannya, Al Qur’an membicarakannya dan Rosululloh kepada kami ‘Yang paling cepat menyusulku adalah yang paling panjang tangannya dan dia adalah istri beliau di Syurga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here